Препорачано

Ставете печат на вашите производи и бидете препознатливи

Картонската амбалажа е дел од клучниот момент за изгледот на амбалажата на еден производ. Топлиот и препознатлив изглед на картонот, картонската амбалажа овозможува и промовирање на еден бренд. Тој има силен впечаток кога ќе биде изложен со производот и остава белег кај купувачите. 
Картонот се произведува од материјали кои што многу лесно се обновуваат  лесен, обновлив, преработлив и социјално одговорен.
Картонската амбалажа може да се доставува и отворена до пакувачот како би заштедиле и на простор. 
Разновидноста на картоните е безгранична. Разни форми, печати, механизми за отворање и затварање, сите тие може да се искомбинираат на најразлични начини со што картонот добива друга димензија, различен изглед, топлина и дизајн.
За нас добро е да се напомене дека секогаш сме во соработка со клиентите и вашите идеи и дизајни се добредојдени, во соработка со нас вашата амбалажа секогаш ќе биде квалитетна и уникатна.
Стилот и генијалноста се клучни вештини во картонската индустрија што им овозможува на корисниците на картонот да создадат голем број на дизајни и идеи.
Тамапак -верен пријател на вашата компанија

Поврзани блог статии